Dotazník o očkovaní

Chceme veľmi pekne poprosiť všetkých rodičov, ktorých deti sme u nás očkovali, aby venovali minútu svojho času a vyplnili dotazník o stave dieťaťa po očkovaní. Získané informácie budú použité vo vedeckej práci pani doktorky Ivany Stanzelovej, ktorá u nás vykonáva predatestačnú prax.

Prosím, kliknite na http://forms.office.com/r/Rbx2Z0yjfQ a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré pomôžu posúdiť reakciu dieťaťa po očkovaní.

Prosíme vyplňte dotazník po 48 hodinách od očkovania.

V prípade očkovania proti osýpkam, mumpsu a rubeoly a rotavírusom - vyplňte prosím po 14 dňoch.