Organizácia práce v ambulancii

Aktualizované ku dňu 01. 01. 2023.

Prosím pozorne prečítajte tieto informácie. Dôsledné dodržiavanie nastavených pravidiel môže nám všetkým pomôcť zvládnuť závažnú výzvu - neustále ubúdajúci počet primárnych pediatrov a s tým spojené navyšovanie počtu pacientov v ambulanciách.

Organizácia práce je zatiaľ zachovaná tak, ako sme zvyknutí počas ostatných 3 rokov z čias pandémie - všetkých pacientov objednávame na presný čas. 

Ordinačné hodiny sú flexibilne rozdelené na čas pre zdravé deti a pre konzultácie a vyšetrenia detí so zdravotným problémom - všetko len po dohovore a na pozvanie. Podrobne pozrite v záložke Ordinačné hodiny.

Snažíme sa minimalizovať možnosť šírenia infekcie a tým ohrozenie pacientov a ich zákonných zástupcov, ako aj zdravotníckeho personálu. Preventívne prehliadky sú vykonávané na začiatku ordinačných hodín len na základe pozvania a dohovoru, následne je priestor pre vyšetrenia chorých detí. Po dôkladnej dezinfekcii počas prestávky sú deti pozývané na plánované vyšetrenia a preventívne prehliadky aj v ďalšej časti ordinačných hodín.

Napriek nepomerne vyššej náročnosti takejto organizácie pre personál ambulancie, sa zatiaľ snažíme zachovať tento systém. Lekár alebo zdravotná sestrička takto usmerňuje neustávajúce požiadavky pri ochoreniach detí, aby sa na vyšetrenie dostali najmä tie deti, ktorých zdravotný stav je natoľko vážny, že lekárske vyšetrenie skutočne potrebujú. Ak by sme "otvorili" čakáreň, aj pri elektronickom objednávaní by sa na vyšetrenie dostali nie deti s najväčšou potrebou, ale deti, ktorých rodičia sa objednali rýchlejšie, nehovoriac o tom, že čakacie doby by boli neúnosné. 

Pacienti alebo ich zákonní zástupcovia pri akútnom zdravotnom probléme alebo potrebe inej konzultácie najskôr telefonujú na tel. číslo 0918 957 636 alebo v krajnom prípade pošlú krátku správu na mailovú adresu  sestricka.motylik@gmail.com. SMS správy neposielajteČas na telefonické žiadosti o konzultácie ohľadne akútnych ochorení je od  7:15 do 10:00 v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok, vo štvrtok  od 13:00 do 15:30hod. Naše skúsené sestričky poradia a navigujú rodičov, ako ďalej postupovať. Ak je potrebná komunikácia s lekárom, sestričky zapíšu požiadavku a lekár kontaktuje zákonných zástupcov alebo pacienta podľa závažnosti a poradia. Čas na telefonické kontaktovanie personálu o iných záležitostiach (ako rôzne potvrdenia, očkovania alebo dlhodobejšie problémy) je od 10:00 - 13:00 v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok, vo štvrtok je to od 15:00 do 16:30. 

Počas celých ordinačných hodín sa venujeme našim pacientom, vzhľadom na charakter práce nie je často možné ihneď zdvihnúť telefón, často však telefonujeme nepretržite.  V tejto súvislosti chceme upozorniť, že nevypíname telefón a odpovedáme na všetky zvonenia, keď práve neočkujeme alebo nie sme všetci inak zamestnaní prácou pre pacienta. Ak sa nedovoláte, tak je to preto, že voláme s niekým iným. Aby sa nestalo, že sa s naliehavým problémom nebudete vedieť dopracovať ku konzultácii, prosím, starostlivo zvážte potrebu komunikácie s nami. To isté platí o mailovej komunikácii: bola otvorená pre prípad, že nemáte šťastie a nie ste medzi tou stovkou ľudí, čo sa denne dovolá do našej ambulancie a potrebujete s nami zdieľať dôležitú (nie urgentnú!) informáciu. Dôrazne upozorňujeme, že odpovede na mailové otázky sa môžete dočkať s oneskorením – pri neutíchajúcom prúde mailových správ 24/7 je nereálne triážovať dôležité správy od nedôležitých.

Mailové informácie sa snažíme poskytnúť do 24-48 hodín. Pri vážnom stave dieťaťa je mailová komunikácia nevhodná - je nevyhnutné kontaktovať lekára telefonicky alebo vyhľadať lekársku pomoc neodkladne! Nezodpovedáme za prípadné oneskorenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti vzhľadom na veľké množstvo mailov, kedy sa k Vašej správe môžeme dostať neskôr ako je potrebné. Kedy je Vaše dieťa naozaj vážne choré, Vám pomôže určiť aj Manuál závažnosti zdravotného stavu pre rodičov a opatrovníkov detí, ktorý nájdete v záložke Poradňa.

Režimové opatrenia v ambulancii (výnimky z pravidiel môže udeliť lekár po zvážení všetkých okolností): 

1. Potvrdenia o chorobe, OČR, doklade o celodennej starostlivosti (priepustky), potvrdenia o spôsobilosti pre škôlky a zotavovacie pobyty pre deti: 

Vydávame počas ordinačných hodín. Nie je potrebný predchádzajúci dohovor s pracovníkom ambulancie. Vstup je umožnený len jednej osobe bez príznakov infekčného ochorenia. Osoby musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty v súlade s Vyhláškou UVZ. 

Potvrdenie o chorobe

Školy dostali presné inštrukcie z Ministerstva školstva, aké potvrdenia vyžadovať pri nástupe do školy po chorobe. Napriek tomu niektoré posielajú rodičov k pediatrovi pre vyhlásenia alebo potvrdenia, ktoré nevydávame. Pri chorobe dieťaťa, ak jeho stav vie rodič zvládnuť sám domácou liečbou, stará sa o svoje dieťa doma. 

Školáci: pri neprítomnosti 5 po sebe idúcich pracovných (vyučovacích) dní a kratšej podpisuje rodič pri návrate do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pediater nevydáva v tomto prípade Potvrdenie o chorobe ani o zdraví ani o neprítomnosti choroby alebo infekcie. Ak má dieťa príznaky viac ako 5 pracovných dní, alebo vyžaduje dlhšie doliečenie, alebo ak majú rodičia pochybnosti alebo má dieťa závažnejšie príznaky (aj skôr ako po 5 dňoch) – rodičia nás telefonicky kontaktujú a ďalej manažujeme stav podľa zdravotného stavu. Ak je dieťa v domácom ošetrení viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní, lekár vydáva Potvrdenie o chorobe. V prípade, že je ochorenie manažované dištančne formou telemedicíny, Potvrdenie o chorobe vydáme aj na základe takýchto konzultácií, ale musia byť zaznačené do zdravotnej dokumentácie. Nemožno prísť po 2 týždňoch, že dieťa ste nechali doma a chcete Potvrdenie o chorobe, pritom ste po 5 dňoch nekontaktovali našu ambulanciu.

Predškoláci (deti zaradené do povinného predprimárneho vzdelávania): pri neprítomnosti 7 po sebe idúcich pracovných (vyučovacích) dní a kratšej podpisuje rodič pri návrate do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pediater nevydáva v tomto prípade Potvrdenie o chorobe ani o zdraví ani o neprítomnosti choroby alebo infekcie. Ak je dieťa v domácom ošetrení viac ako 7 po sebe idúcich pracovných dní, lekár vydáva Potvrdenie o chorobe.V prípade, že je ochorenie manažované dištančne formou telemedicíny, Potvrdenie o chorobe vydáme aj na základe takýchto konzultácií, ale musia byť zaznačené do zdravotnej dokumentácie.

Škôlkari a jasličkári: pediater nevydáva žiadne Potvrdenie o chorobe. Výnimkou sú epidemiologicky závažné ochorenia, kedy je dieťa dlhodobo vyradené z kolektívu (ako napríklad tuberkulóza alebo svrab).

Školy majú presné pravidlá, ako postupovať v meniacej sa epidemiologickej situácii pri výskyte príznakov u detí. V žiadnom prípade nemajú pedagógovia posielať rodičov s dieťaťom k lekárovi pri prvom výskyte príznakov z dýchacích ciest alebo iných príznakov.  Lekára má rodič kontaktovať len v prípade, keď potrebuje konzultáciu – závisí to len od zdravotného stavu dieťaťa, keď boli už vyčerpané možnosti domácej liečby.

2. Vyšetrenia pre účely vystavenia potvrdenia o spôsobilosti (zdravotný preukaz, vodičský preukaz, športové prehliadky, prehliadky pred liečením):

K vystaveniu týchto potvrdení je nevyhnutné vyšetrenie dieťaťa. Vyšetrenie sa vykonáva len po predchádzajúcom dohovore (telefonicky alebo mailom) s personálom ambulancie v dohodnutom čase. Osoby musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty v súlade s Vyhláškou UVZ. 

3. Preventívne prehliadky, poradne a očkovania:

Vykonávame len po predchádzajúcom dohovore s personálom ambulancie, v presne určenom čase. Vstup je umožnený len jednej sprevádzajúcej osobe, zákonnému zástupcovi dieťaťa. Osoby musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty v súlade s Vyhláškou UVZ. 

4. Vystavovanie receptov 

Požiadavku na  opakovane predpisovaný liek alebo predpis na vakcínu na nepovinné očkovanie je nutné zasielať výlučne cez e-časenku. E-časenka je t.č. funkčná len pre objednávanie receptov. https://www.ecasenka.sk/ambulancie/detail/detskaambulanciamotyliksro-mudrbeatakartousova-lekar. Prosíme, nevolajte a nepíšte maily ohľadne receptov, uberá to z priestoru pre deti s akútnymi problémami, je veľmi pravdepodobné, že aj Vy sa budete potrebovať urýchlene dovolať rady alebo pomoci.

5. Vyšetrenie v prípade ochorenia:

Vyšetrenia sa vykonávajú len po predchádzajúcom telefonickom dohovore s personálom ambulancie v presne určenom dohodnutom čase.

V prípade, že prídete na vyšetrenie bez predchádzajúcej konzultácie, žiadame Vás, aby ste sa s príznakovým chorým dieťaťom čo možno najmenej zdržiavali v priestoroch čakárne. Môžu tam byť prítomné zdravé ale imunitne nedostatočne odolné detičky, a môže dôjsť k ohrozeniu ich zdravotného stavu. Na základe zváženia anamnestických údajov navrhneme ďalší postup, berúc do úvahy závažnosť prejavov a organizačné možnosti ambulancie.

6. Vyšetrenie v prípade ochorenia COVID-19:

Všetky informácie ohľadne ochorenia COVID-19 nájdete na stránke pediatridetom.sk. Vyšetrenie dieťaťa s pravdepodobným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 je vždy len po predchádzajúcom dohovore po indikácii lekárom. Takéto deti vyšetrujeme po skončení vyšetrení ostatných detí. Dieťa i sprevádzajúca osoba musia mať dôsledne prekryté dýchacie cesty respirátorom.

A na záver...

Ak chceme, aby všetky deti dostali potrebnú starostlivosť v adekvátnej kvalite a v správnom čase, musíme upraviť spotrebu zdravotnej starostlivosti. Noví pediatri sa nedajú nakresliť, a musíme sa tomu všetci prispôsobiť. Sme tu samozrejme pre všetkých, ktorí majú strach o svoje deti a nevedia si poradiť. Pri známych a nezávažných príznakoch prosíme o zváženie, kedy potrebujete radu, a kedy si vystačíte s domácou liečbou.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a ústretovosť!