Oznam o vyvolávacom systéme

e-Časenka

E-časenka je pre situáciu s pandémiou t.č. funkčná len pre objednávanie receptov, neobjednávajte sa na vyšetrenie cez e-časenku. Objednáva sa len telefonicky!

vystavenie receptu je možné požiadať len online cez objednanie receptov na e-časenke, výnimočne telefonicky. Telefonické požiadavky o vypísanie opakovaných receptov zahlcuje a neúmerne zdržuje komunikačný kanál s ambulanciou, ktorý by mal slúžiť na konzultáciu akútnych stavov. Zároveň je veľké riziko chybovosti údajov.

Poplatky, ktoré sú účtované za niektoré služby v tomto systéme, slúžia na uhradenie prevádzkových nákladov, viac ako 80% ide vlastníkovi a správcovi programu a telekomunikačnému operátorovi, žiadnu z týchto služieb neprepláca poisťovňa, prvotná nemalá investícia do systému bola plne z prostriedkov ambulancie.