Prosba pediatrov pre všetkých rodičov. Výzva odbornej spoločnosti primárnych pediatrov.

Ako ste mali možnosť už počuť, primárna pediatria je pred kolapsom, už v najbližšom období bude chýbať na Slovensku tretina pediatrov - ak by zajtra do dôchodku odišli všetci pediatri nad 64 rokov - teda dôchodcovia - ostalo by 600tisíc slovenských detí bez pediatra! Naša odborná spoločnosť na to upozorňuje už roky, celé desaťročie bez odozvy, teraz tesne pred katastrofou sa niečo hýbe - ale medzeru 10 rokov nikto nevie zaplátať skôr ako o 10 rokov!! Určite nie za terajších podmienok, kedy je práca primárneho pediatra neatraktívna, je náročná a je o ňu nízky záujem - tento rok skončia vzdelávanie presne 2 rezidenti! K tomu všetkému pandémia so svojimi hrozbami.

Všetci, ktorí túto prácu robíme najlepšie ako vieme a so srdcom, pracujeme na hrane našich fyzických a psychických síl. Preto bez spolupráce našich pacientov bude situácia naozaj katastrofálna už zajtra.

Môžeme alebo odmietať prijímať novorodencov alebo deti mimo rajóna a po odchádzajúcich starých kolegoch, alebo sa minimalizujú návštevy lekára v nezávažných stavoch, "pre istotu", kvôli ospravedlnenkám, a rodičia sa budú riadiť pravidlami a odporúčaniami. Na Slovensku bola pred pandémiou neuveriteľná - až dvojnásobná - návštevnosť primárnych lekárov oproti ostatnému vyspelému svetu. Nikde vo svete nie je možné počítať s okamžitou dostupnosťou vyšetrenia u pediatra v prvý deň príznakov (okrem závažných príznakov samozrejme). Počas posledných mesiacov s naplno ukázalo, že je treba zvažovať možnosti domácej liečby, na vyšetrenie sa objednať pri nelepšení príznakov alebo pri výraznom zhoršení stavu.

Prečítajte si výzvu Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti pre všetkých rodičov v čase krízovej situácie v pediatrii.

Jedine spoločným úsilím bude naša ambulancia, ktorú pre Vás s láskou budujeme, dlhodobo udržateľná a funkčná.