Prosba pediatrov pre všetkých rodičov.

Ako máte možnosť počuť v médiách aj od zainteresovaných, primárna pediatria je pred kolapsom, momentálne chýba asi tretina potrebných pediatrov v ambulanciách, a už v najbližšom období bude ošetrovať slovenské deti asi o polovicu menej pediatrov, ako je potrebné. Ak by zajtra do dôchodku odišli všetci pediatri nad 64 rokov - teda dôchodcovia - ostalo by 600tisíc slovenských detí bez pediatra! Naša odborná spoločnosť na to upozorňuje už roky, celé desaťročie bez odozvy, teraz tesne pred katastrofou sa niečo hýbe - ale medzeru 10 rokov nikto nevie zaplátať skôr ako o 10 rokov!! Určite nie za terajších podmienok, kedy je práca primárneho pediatra neatraktívna, je náročná a je o ňu nízky záujem.

Všetci, ktorí túto prácu robíme najlepšie ako vieme a so srdcom, pracujeme na hrane našich fyzických a psychických síl už niekoľko rokov. Preto bez spolupráce našich pacientov bude situácia naozaj katastrofálna už zajtra.

Môžeme alebo odmietať prijímať novorodencov alebo deti mimo rajóna a po odchádzajúcich starých kolegoch, alebo sa musia minimalizovať návštevy lekára v nezávažných stavoch, "pre istotu", kvôli ospravedlnenkám, a rodičia sa budú riadiť pravidlami a odporúčaniami. Na Slovensku bola pred pandémiou neuveriteľná - až dvojnásobná - návštevnosť primárnych lekárov oproti ostatnému vyspelému svetu. Nikde vo svete nie je možné počítať s okamžitou dostupnosťou vyšetrenia u pediatra v prvý deň príznakov (okrem závažných príznakov samozrejme). Je treba zvažovať možnosti domácej liečby a na vyšetrenie sa objednať pri nelepšení príznakov alebo pri výraznom zhoršení stavu.

Jedine spoločným úsilím bude naša ambulancia, ktorú pre Vás s láskou budujeme, dlhodobo udržateľná a funkčná.