Zmena poisťovne - dôležité

Zmenu poisťovne od 1.1.2023 je nám potrebné nahlásiť najneskôr do 10.1.2023, najlepšie čo najskôr - telefonicky alebo mailom. Nesplnenie si tejto povinnosti zo strany zákonných zástupcov môže viesť ku komplikáciám a finančným škodám pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj k nepreplateniu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, preto prosíme o spoluprácu.

V prípade zle vykázanej zdravotnej starostlivosti z dôvodu nenahlásenia zmeny poisťovne poskytovateľovi budú finančné postihy účtované poistencovi resp. jeho zákonnému zástupcovi.

Ďakujeme.