Kontakt dieťaťa s Covid-19 pozitívnou osobou

Postup po úzkom kontakte s Covid-pozitívnou osobou