O nás

Prevádzka zdravotníckeho zariadenia bola povolená Vyšším územným celkom. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme poistencom všetkých zdravotných poisťovní i poistencom EU.

  • staráme sa o deti a dospievajúcich do 18 a 364 dní 
  • poskytujeme konzultácie o všetkom, čo Vás trápi
  • elektronickou formou získavame výsledky laboratórnych vyšetrení
  • poskytujeme pomocné vyšetrenia priamo v ambulancii - CRP, vyšetrenie moču, rýchly streptokokový test