Služby

V nasledujúcich riadkoch Vám chceme poskytnúť vysvetlenie, ako prebieha vyšetrenie v našej ambulancii.

Lekárske vyšetrovanie je veľmi intímna a citlivá záležitosť pre každého z nás, preto je dôležité byť informovaný o podstate vyšetrovania, jeho priebehu, rozumieť súvislostiam. Je právom a podľa nášho názoru aj povinnosťou rodičov našich malých pacientov a tiež dospievajúcich mladých ľudí rozumieť, čo sa deje a tým sa informovane rozhodnúť o ďalšom postupe pri obnovovaní a zachovaní zdravia.

Liečebná starostlivosť prebieha v ordinačných hodinách. Je dôležité ich dodržiavanie, pretože na ne priamo nadväzuje preventívna starostlivosť. Nevyhnutnosťou je mať časový priestor na vykonanie dezinfekcie pracoviska, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť prenosu infekcie.