Staráme sa
o zdravie Vašich detí

Naša všeobecná ambulancia pre deti a dorast poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program a poradenstvo pre deti do 19. roku života.

Poradňa

Postupne budeme ponúkať rodičom a opatrovníkom našich detí dôležité informácie a rady.

Z poradne vyberáme

Horúčka

prečítajte si o tejto téme viac v našej poradni