Základné vyšetrenie

Základné vyšetrenie sa skladá z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia.

Anamnéza je cielený rozhovor, ktorý má viesť lekára k pochopeniu ťažkostí pacienta, a tým upriamiť pozornosť na pravdepodobnú príčinu poruchy zdravia. Je to mimoriadne dôležitá časť vyšetrenia, poskytuje lekárovi až 80% informácií, potrebných na stanovenie diagnózy. Čas, nevyhnutný pre kvalitnú anamnézu, je individuálny pri rôznych ochoreniach u rôznych pacientov.

Fyzikálne vyšetrenie je telesná prehliadka, ktorá sa v ambulantných podmienkach zameriava hlavne na orgánové systémy, pravdepodobne postihnuté ochorením, ale je nevyhnutné prehliadnuť všetky základné telesné sústavy, hlavne v pediatrii, kedy sú symptómy nejasné, a tým anamnéza mätúca.

Lekárske vyšetrenie môže byť krátke a pritom dôkladné, ale môže trvať aj niekoľko desiatok minút, čo sa v čakárni môže zdať ako nekonečno.

Prosíme o trpezlivosť, nemrháme časom.

Každé choré dieťa, ktoré vstúpi do našej ambulancie, dostane všetku starostlivosť, ktorú jeho stav vyžaduje, bez ohľadu na počet čakajúcich pacientov.

Vyšetrenie menšieho dieťaťa tiež vyžaduje viac času, nevyhneme sa často plaču, ale robíme, čo je v našich silách, aby sme minimalizovali jeho strach, i keď to trvá o niekoľko minút dlhšie. Najdôležitejšia pre lekára je dôvera jeho pacienta, a u detí to platí rovnako. Fyzikálne vyšetrenie malého dieťaťa je často podstatne náročnejšie ako u dospelých a dospievajúcich.

Dojčatá do 6 mesiacov vyšetrujeme prednostne. Lekár si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmene poradia vyšetrení s ohľadom na závažnosť stavu dieťaťa.