Manuály o závažnosti príznakov

Tu nájdete informácie o varovných príznakoch u chorého dieťaťa, ktoré by vás mali upozorniť na závažnosť zdravotného stavu a nevyhnutnosť vyhľadať lekársku pomoc. Manuály sú vypracované odbornou spoločnosťou primárnych pediatrov (SSPPS) a sú schválené ako súčasť štandardného diagnostického a terapeutického postupu.