Vyšetrenie CRP

Po odbere kvapky krvi z prsta vyšetríme v ambulancii hodnotu C-reaktívneho proteínu, ktorá nám pomôže rozhodnúť, či je nutné okamžité nasadenie antibiotík pre pravdepodobnú baktériovú infekciu.

CRP je skratka pre bielkovinu v krvnej plazme (C-reaktívny proteín), ktorá sa tvorí v pečeni, najčastejšie pod vplyvom bakteriálnej infekcie. Jeho úlohou je obrana pred infekciou – obaľuje mikroorganizmy, aktivuje viaceré zložky imunity, blokuje uvoľňovanie kyslíkových radikálov.

Vyšetrenie sa vykonáva z kvapky krvi (najčastejšie kapilárnym odberom z prsta) v prístroji s použitím špeciálnych činidiel.

Indikáciou na vyšetrenie je

  • rozlíšenie typu infekcie – zväčša je nemožné len na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia určiť, či sa jedná o vírusové alebo bakteriálne ochorenie, t.j. rozhodnúť o potrebe antibiotickej liečby
  • skríning aktivity zápalu infekčných chorôb; meranie hodnoty CRP minimalizuje riziko prehliadnutia vážnych bakteriálnych infekcií, vyžadujúcich si okamžitú antibakteriálnu liečbu prípadne hospitalizáciu
  • opakovanými vyšetreniami možno monitorovať úspešnosť protiinfekčnej liečby
  • hodnoty CRP môžu stúpať aj pri neinfekčných zápaloch – napríklad zápalových ochoreniach čreva, reumatických a iných autoimunitných procesoch, onkologických ochorereniach

Na syntézu C-reaktívneho proteínu potrebuje organizmus čas, preto môže byť v prvých 12-24 hodinách hodnota CRP nízka napriek rozvíjajúcej sa bakteriálnej infekcii.

Závažnosť infekcie možno posúdiť výškou CRP a tiež pomerom hodnoty CRP a dĺžky príznakov (teplota, schvátenosť, bolesť) – čím je pomer väčší, tým vážnejšia je infekcia.

CRP vyšetrenie je dôležitý prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu antibiotík. Hodnotenie tohto vyšetrenia však nie je celkom jednoduché – neexistujú presné čísla, podľa ktorých by lekár vedel univerzálne rozhodnúť, ako liečiť – je nevyhnutný komplexný pohľad na chorého človeka. Existujú napríklad „víruso-baktérie“ (mykoplazmy, chlamýdie), kedy môže byť hladina CRP nízka, ale i stredne vysoká, pritom choroba vyžaduje antibiotiká. Niektoré bakteriálne infekcie so stredne zvýšeným CRP sa upravia aj bez cielenej antibakteriálnej liečby. CRP v prvý deň vážnej bakteriálnej infekcie môže byť úplne v norme. Naopak, niektoré vírusové infekcie môžu byť sprevádzané stredne zvýšenými zápalovými ukazovateľmi – napríklad infekčná mononukleóza, chrípka, herpetické infekcie a najnovšie aj covid-19 infekcia.

Tak, ako v mnohých iných odboroch ľudskej činnosti, úloha človeka je nezastupiteľná, lekár lieči človeka, nie čísla alebo papier s výsledkami.

Toto vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou len čiastočne, prístroj i testovacie prúžky kupujeme z vlastných prostriedkov. Na základe rozhodnutia nášho parlamentu však nemožno vyberať platbu za zdravotné výkony, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. V zmysle logiky našich zákonodarcov teda doplatok za poisťovňou len čiastočne hradený výkon nedopláca nik iný, ako ambulancia samotná!