Vyšetrenie moču

Zo vzorky moču vyšetrujeme prítomnosť chemických látok, poukazujúcich na prítomnosť ochorenia obličiek alebo infekcie močových ciest. Okrem indikačných papierikov máme k dispozícii aj presný analyzátor moču, ktorý je presnejší ako ľudské oko.

Tvorba moču je prvoradou úlohou obličiek. Vylučovaním mnohých látok a vody zabezpečujú obličky požadované zloženie a objem telových tekutín, reguláciu krvného tlaku, zbavujú telo rôznych látok, ktoré by mohli organizmu škodiť. Cez deň sa cez obličku prefiltruje 180 litrov tekutiny, ale len približne 1,5 litra opúšťa obličky ako moč. Denná tvorba moču viac ako 2,5 litra je považovaná za zvýšenú, menej ako 300ml znamená obličkovú nedostatočnosť.

Vyšetrenie moču pomáha lekárovi odhaliť rôzne choroby, v ambulancii všeobecného lekára ide najmä o zachytenie infekcie močových ciest, ktoré najmä u detí môže prebiehať takmer bezpríznakovo – často je prítomná len teplota. Optimálne vyšetrujeme ranný moč, a to čistejšiu strednú časť prúdu. Moč nesmie stáť viac ako 1,5-2 hodiny, inak môžu byť výsledky skreslené. Pri vyšetrení moču si všímame farbu, zápach, priezračnosť tekutiny. Chemické zloženie sa v ambulancii hodnotí indikačným papierikom, kedy sa po ponorení do moču papierik sfarbí podľa chemickej reakcie s prítomnými látkami. Porovnávaním intenzity sfarbenia môžeme zistiť semikvantitatívne , t.j. orientačne nielen prítomnosť, ale i množstvo bielkovinydusitanov (vznikajú pôsobením prítomných baktérií), bielych krviniek (leukocytov), krvi a krvného farbiva (hemoglobín), cukru (glukózy) a iných látok.

Optimálnym vyšetrením moču je laboratórna chemická analýza a mikroskopickévyšetrenie sedimentu (odstredenej usadeniny moču), ktoré pre nás vykonáva externé laboratórium. Limitáciou tohto postupu pri akútnych stavoch je nutnosť dodania vzorky moču do zvozu materiálu, a tiež časový interval do získania výsledkov - zväčša sú dostupné až nasledujúci deň.

Vyšetrenie priamo v ambulancii dovoľuje okamžite získať informácie o niektorých chorobách. Prítomnosť bielych krviniek a zároveň dusitanov s vysokou senzitivitou i špecificitou ukazuje na infekciu, naopak negatívny nález robí infekciu vysoko nepravdepodobnou. Preto využívame indikačné papieriky na vyšetrenie moču priamo v ambulancii. 

Presnejším je vyšetrenie v močovom analyzátore, ktorý máme v ambulancii k dispozícii k rýchlej diagnostike. Vyšetrenie nie je hradené poisťovňami, preto je vyšetrenie spoplatnené.