Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny boli tradične rozdelené na čas pre vyšetrenie chorých (základné ordinačné hodiny) a čas určený pre preventívnu starostlivosť (poradne a preventívne prehliadky). Ordinačné hodiny boli v takejto podobe schválené Bratislavským samosprávnym krajom dňa 30.10.2017

Skúsenosť s pandémiou priniesla zmenený režim práce v detských ambulanciách, začal byť podobný ako v ostatných vyspelých krajinách: vyšetrenia detí sa vykonáva výhradne po telefonickej konzultácii s personálom ambulancie. Dodržujte prosím čas pre telefonické konzultácie:

Konzultácie o akútnych zdravotných problémoch: Pondelok, Utorok, Streda a Piatok od 7:30 - 10:30 hod.  Štvtok od 13:00 -15:30 hod. Mimo tohoto času nemusí byť telefonický kontakt k dispozícii.

Informácie ohľadne termínov prehliadok, potvrdení, očkovania prosím prioritne riešte mailovou komunikáciou. 

 Odbery, preventívne prehliadky s odbermi (len na pozvanie)Poradne, preventívne prehliadky, očkovanie (len na pozvanie)Vyšetrenia chorých detí (len po dohovore na presný čas)Návštevy, preventívne prehliadky 
Pondelok 7:00 – 8:158:15 – 12:0012:00 -14:3014:30 - 15:00
Utorok 7:00 – 8:158:15 – 10:0010:00 -12:0012:30 - 16:30
Streda 7:00 – 8:158:15 – 10:0010:00 -12:0012:30 - 14:30
Štvrtok  12:00 – 15.0014:00 – 17:00 
Piatok 7:00 – 8:158:15 – 10:0010:00 -12:30 

V prvej časti ordinačných hodín (pondelok, utorok, streda, piatok 7:15 – 8:15) vykonávame odbery biologického materiálu (len po dohovore) a preventívne prehliadky, spojené s odberom krvi (len na pozvanie).

Od 8:15hod. sú plánované vyšetrenia zdravých detí - najmä poradne a preventívne prehliadky malých detí, priebežne podľa možností vybavujeme telefonáty a maily. Žiadame všetkých, aby rešpektovali vyhradený čas na oznámenie akútnych zdravotných ťažkostí medzi 7:15 a 10:30 hod (pondelok, utorok, streda a piatok), 13:00 -15:30 hod (štvrtok).

Následne v uvedených časoch ošetrujeme choré deti.

Po dôkladnej dezinfekcii pracoviska v poobedňajších hodinách vykonávame preventívne prehliadky a vyšetrenia pre iné ako akútne ochorenia. Zároveň podľa časových možností priebežne poskytujeme dohodnuté konzultácie.

Maily sú určené najmä na lekárom vyžiadanú komunikáciu - napríklad na zaslanie vyžiadaných nálezov z odborných vyšetrení alebo výsledkov vykonaných testov, na pravidelný monitoring chorých detí, na zasielanie oznamov alebo informácií smerom k pacientom. V súčasnosti je nápor na detské ambulancie enormný, telefonický kontakt vyhľadáva veľmi veľa rodičov, preto je niekedy obtiažne dovolať sa. V prípade, že sa vám to ani pri všetkej trpezlivosti nedarí, zanechajte nám mailový odkaz s krátkym popisom problému, treba však počítať s tým, že pri veľkom počte mailov nemusí byť odpoveď skôr ako o 24 hodín (stále robíme všetko pre to, aby boli správy triážované a tie naliehavé identifikované, ale nezaručujeme to).

Formulka „Lekár si vyhradzuje právo určiť poradie vyšetrenia jednotlivých pacientov“ vyjadruje nevyspytateľnosť rôznych situácií v ambulancii. Je samozrejmé, že deti a dospievajúcich v zlom akútnom stave, schvátené, v horúčkach, uprednostníme. Takisto dojčatá do 6 mesiacov budú pozvané na vyšetrenie prednostne.

Poradne a preventívne vyšetrenia sú bez výnimky na pozvanie - po predchádzajúcom dohovore. Nie je to spoplatnená služba, je to snaha o zabezpečenie plynulosti vyšetrení a minimalizovanie Vášho čakania. Prosíme však o pochopenie základných daností našej práce - práce s ľuďmi s rôznymi charaktermi, rôznymi problémami, práce týkajúcej sa tak citlivej oblasti ako je zdravie. Najmä v poradni pre dojčatá a ich rodičov je niekedy potrebné poradenstvo, presahujúce vymedzený čas, alebo je nutné riešiť vážnejšie nepredvídané problémy. Preto prosíme o trpezlivosť, na druhej strane o dochvíľnosť na vyšetrenie z Vašej strany, lebo aj malé meškania sa pri toľkých nadväzujúcich vyšetreniach môžu nahromadiť do desiatok minút.