Kontakty na špecialistov

Niektoré kontakty na detské špecializované ambulancie:

 

Toxikologické centrum: v prípade požitia neznámej/toxickej látky - možnosť konzultácie

02/54642307, 0911166066

 

Endokrinologická ambulancia:

MUDr. Zuzana Pribilincová, NÚDCH Kramáre: 02/59371 367,359

MUDr. Ľudmila Košťálová, NÚDCH Kramáre: 02/59371 567,855

MUDr. Adriana Nogeová, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11: 02/68673065

 

Gastroenteorologická ambulancia:

Assiduo, Cintorínska 3/B, 811 08: 02/38108511

Thalion, Tomášikova 50/C: 02/27108511

MUDr. Iveta Čierna, NÚDCH Kramáre:  02/59371 359 ambulancia, 02/59371111 spojovateľ

 

Gynekologická ambulancia:

MUDr. Marián Oros, Renáta Tomková, Lucia Mudrončíková, Ružinovská 6: 02/48234761

MUDr. Rastislav Sysák, MUDr. Zuzana Nižňanská, NsP Antolská: 02/6867 1111,2549

MUDr. Michaela Fellnerová, Ružinovská 6: 02/48234111

MUDr. Nataša Feráková, Limbova 5, Bratislava: 02/59542794

 

Hematologická Ambulancia:

MUDr. Nora Zedníčková, NÚDCH Kramáre: 02/59371569

 

Chirurgická Ambulancia:

MUDr. Mária Kerdíková, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 2.posch, dv.205: 0905722648

MUDr. Milan Vojtko, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava, 02/63833000

Dr. Martinko, detská poliklinika, Zuzany Chalupovej 9/A, https://www.doktormartinko.sk 

 

Imuno-alergologická ambulancia:

MUDr. Zuzana Abaffyová, Kudlákova 7, Dúbravka: 02/64364363

MUDr. Dagmar Cingelová, Gbelská 8, Záhorská Bystrica: 0911489044

MUDr Jana Šemberová, NÚDCH Kramáre: 02/59371111 – spojovateľ

 

Kardiologická ambulancia:

MUDr. Marcela Ivanová, Poliklinika Karlova Ves: 02/64282456, 0905618060

MUDr. Erika Goldschmidtová, ZS Malokarpatské nám. 2, www.navstevalekara.sk

 

Kožná ambulancia:

MUDr. Jana Lengyelová, Poliklinika Karlova Ves: 02/65423436

MUDr. Regina Paulínyová, Saratovská 24: 0905890871

MUDr. Zuzana Schwarczová, Malokarpatské nám.2: 0948787997 (bez zmluvy s poisťovňami)

MUDr. Viera Hajdáková, P. Horova 14, DNV: 02/64774997

MUDr. Zuzana Kardošová, ZS Malokarpatské nám. 2:  www.navstevalekara.sk 

 

Logopedická ambulancia:

Dr. Erika Grambličková, Poliklinika Karlova Ves: 0918855268

Dr. Anna Hrnčiarová, Malokarpatské nám. 2: 02/64538577

Dr. Martin Mokoš, Karlova Ves: 0905535816

 

Nefrologická ambulancia:

MUDr. Viktor Jankó, MUDr. Černianská, Na Vrátkach 2/A: 0940609480, 02/254777410

MUDr. Ingrid Klačanská, Antolská 11, Bratislava: 02/68672515

 

Neurologická ambulancia:

Sinalgis, MUDr. Roman Mego, Miletičova 32: 02/50201021 02/50201023

MUDr. Katarína Balažovjechová, Tehelná 26, 0917 803 688

MUDr. Ľubica Taligová, Strečnianska 13: 0908680730

MUDr. Zuzana Závodská, NsP Antolská 11: 02/68672516

MUDr. Katarína Mojžišová, ZS Malokarpatské nám. 2: 0915169280

 

ORL ambulancia:

MUDr. Lenka Buchelová, Poliklinika Mlynská dolina, Staré Grunty 56: 02/32313020

MUDr. Edita Hlaváčková, Iveta Šrámková, poliklinika Karlova Ves: 02/65425569,0910236974

MUDr. Karin Horváthová Karin, Tbiliská 6, Rača: 0949504410

MUDr. Daniela Nechojdomová, NsP Antolská: 02/68672556

MUDr. Jozef Hromada, Strečnianska 13: 0905385688

MUDr. Richard Kulich, Ružinovská 10: 02/48279435

 

Ortopedická ambulancia:

MUDr. Blažena Brozmanová, Daxnerovo nám.: 02/44252569,0902901034

MUDr. Hana Sameková, Medissimo: 02/32303030

MUDr. Hana Sameková, MUDr. Jela Macháčová, poliklinika Karlova Ves: 02/60264336, 0911611700

MUDr. Martina Zachvejová, Mýtna 5: 02/57786345

Doc. MUDr. Radoslav Zamborský, EXPERTMED, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava, 0909 122 122

 

Očná ambulancia:

MUDr. Gabriela Slezáková, Kudlákova 7: 02/64360737, 0915612046

MUDr. Michaela Stehlíková, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 02/60 264 122, poisťovňa VšZP a Union

MUDr. Iveta Elizová, Podlesná 10, Lamač: 0915367307, 0915367307

MUDr. Ivajlo Popov, Oftalentis sro, Zdravotné stredisko Saratov, https://www.oftalentis.sk/

 

Podologická ambulancia:

MUDr. Vladimír Hostýn, Pajštúnska 1: 0905471660

MUDr. Viktor Dubravay, Jánošíkova 7/B, Senec: 0904600909

 

Psychologická ambulancia:

Alma Centrum: Mag. phil. Marta Marošová, Saratovská 6: 0918248107,02/64462463

Mgr. Andrea Vanyová, K. Ves: 0904826719

PhDr. Eva Nakhlé, Fedákova 3: 02/64288090

Kvapka, centrum pre rodinu: http://dietaaja.sk/, Mgr. Lucia Lenická: 0917536822

PhDr. Jana Grešová, klin. psychol., Rovniankova 1, 02/63813241, 0904683780

Centrum Psyché, súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, Leškova 3/A, 811 04 Bratislava, www.centrumpsyche.sk

 

Psychiatrická ambulancia:

MUDr. Natália Dimová, poliklinika Karlova Ves: 02/65420242

MUDr. Katarína Bulánková, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

 

Rehabilitácia:

Denný rehabilitačný stacionárum pre deti, MUDr. Mária Martinková, Donnerova 1, K. Ves: 02/65423047

Harmony, Kudlákova 2: 0911263295

Vitalclinic, Cintorínska 9: 0903421525 (bez zmluvy s poisťovňami)

Reo Centrum, MUDr. Ľudmila Jurínová, Jankolova 6: 02/62315909

AF REHAB, Račianska 66, 831 02 Bratislava, 0948 446 652

EXPERTMED, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava, 0909 122 122

 

Reumatologická ambulancia:

MUDr. Tomáš Dalloš, DFN Kramáre: 02/59371562

 

Ambulancia telovýchovného lekárstva:

Sport Med, Daxnerovo nám 5: 0902901034

 

Sonografia:

MUDr. Albert Kubica, Sch. Trnavského 8: 094426557

MUDr. Edita Gencelová, Karlova Ves: 02/60264151

MUDr. Vaňatka, NsP Antolská: 02/68672511

Národný ústav detských chorôb, Limbova 1, Bratislava

 

Sonografia bedrových kĺbov:

MUDr Marcel Kusin, Záhorská Bystrica: 0907043915

MUDr. Hana Sameková, MUDr. Jela Macháčová, poliklinika Karlova Ves: 02/60264336, 0911611700

MUDr. Martin Trepáč, EXPERTMED, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava, 0909 122 122


 

Urologická ambulancia:

MUDr. Milan Blaško, M.Sch. Trnavského 8: 0948487030

MUDr. Jaroslav Molčan, poliklinika Mlynská dolina: 0910911230,0911392220

MUDr. Milan Gajdoš, K. Bendovej 2: 0915422220,0911254148

MUDr. Jozef Dúbravický, Vajnorská 40: 02/444455055,0904890601

MUDr. Juraj Brutenič (dospelí), K. Ves: 02/60264161

MUDr. Martin Blažek, Uromedik, Fedinova 9, 851 01 Bratislava, 0902818313, 0911818313