Poskytované služby

Liečebno-preventívna starostlivosť zahŕňa diagnostiku a návrh liečby ochorení, pravidelné aj mimoriadne preventívne prehliadky, očkovací program a poradenstvo:

  • vyšetrenie chorých detí a dospievajúcej mládeže počas vyhradených ordinačných hodín len po predchádzajúcom telefonickom dohovore v presný čas
  • preventívne prehliadky a poradňa pre dojčatá vo vyhradenom čase na pozvanie
  • konzultácie pri komplikovaných alebo dlhodobých ťažkostiach po dohovore

Laboratórne vyšetrenia plánované i mimoriadne vykonávame denne okrem štvrtka, v čase od 7:15 hod. Zvoz materiálu je dvakrát denne: o 8:10 a 11:10 hod., preto vyžiadaný biologický materiál treba doda do amulancie najneskôr do 8:00 hod. pre prvý zvoz a do 11:10 hod. pre druhý zvoz. 

V našej ambulancii sa snažíme venovať každému plnohodnotne, poskytnúť priestor na rozhovor, kladenie otázok aj podanie ucelených informácií. V pracovnom čase poskytujeme telefonicky informácie o laboratórnych výsledkoch, plánovaných vyšetreniach, podľa možností zodpovieme Vaše otázky, poskytneme rady. Akokoľvek by sme chceli byť každému k dispozícii práve vtedy, keď to považuje za potrebné, počas vyšetrovania pacientov v ordinácii a komunikácie s nimi to často nie je možné. Preto si radi zapíšeme kontakt, a hneď, ako to okolnosti dovolia, sa s Vami spojíme.

Voľba lekára je slobodná pre všetkých rodičov a pacientov. Postup pri zmene lekára je určený zákonnou povinnosťou lekára zabezpečiť ochranu zdravotnej dokumentácie, ktorej majiteľom je štát. V praxi to znamená, že lekár prijímajúci pacienta do starostlivosti, kontaktuje pôvodného všeobecného lekára prednostne písomne a potvrdí, že dieťa preberá do starostlivosti. Ten potom zasiela dokumentáciu novému lekárovi. Podmienkou je odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pôvodným poskytovateľom a podpísanie dohody s novým poskytovateľom. Slušnosť a dobré mravy by nás všetkých zúčastnených mali viesť k otvorenej a priamej komunikácii, našim spoločným záujmom by mali byť len prospech a zdravie nám zverených detí

Narodenie dieťatka je pre rodinu mimoriadnou udalosťou, budúci rodičia sú plní radosti a očakávaní, popritom je to jedna z najťažších životných situácií pre rodičov i dieťatko. Pred pandémiou sme Vás radi uvítali, milí budúci rodičia, u nás a zodpovedali Vaše otázky. V súčasnosti však nie je žiaduce vystavovať budúce mamičky cudzím kontaktom, v prípade otázok sa môžete obrátiť na naše sestričky, optimálne pri hlásení očakávaného prírastku v rodine.