Personálne obsadenie

MUDr. Beata Kartousová – pediater

  • štúdium medicíny ukončené na LF UK v Bratislave
  • United States Licencing Examination 1-3 (licenčné skúšky pre USA)
  • atestácia z pediatrie v Prahe
  • atestácia z pediatrie (platná pre celú EU) v Bratislave
  • pôsobila v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v Guy's Hospital and St. George's Hospital in London, v University of Illinois in Chicago a na Klinike dětí a dorostu v Prahe

MUDr. Ivana Stanzelová - pediater

Jana Opavská - zdravotná sestra

Bc. Žofia Schlosserová - zdravotná sestra