2% - Ďakujeme!

Vážení rodičia,

aj tento rok majú ambulancie primárnych pediatrov možnosť využiť 2% z vašich daní cez Sanus, nadáciu preventívnej medicíny. Získané prostriedky pre jednotlivé ambulancie sú priamo využívané v konkrétnych ambulanciách, pre ktoré sú určené, na presne definované účely: zlepšenie materiálno-technického vybavenia ambulancie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V dnešných ťažkých časoch je každá pomoc vítaná. V minulých rokoch sme využili prostriedky z 2% z daní napríklad na nákup prístrojov na sterilizáciu ovzdušia, novú tlačiareň, nákup špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorý nie je preplácaný z poistenia. Tento rok plánujeme aj dozariaďovanie ambulancie a výmenu staršej výpočtovej techniky. 

Všetkým rodičom, ktorí nám časťou svojich daní v minulosti pomohli a možno v budúcnosti pomôžu zlepšiť vybavenie našej ambulancie, úprimne ďakujeme.

Ak máte možnosť podporiť nás, identifikačné údaje sú nasledovné:

  • Obchodné meno: Sanus, nadácia preventívnej medicíny
  • Právna forma: nadácia
  • IČO: 31818587
  • Adresa: Závadská 20, 831 06 Bratislava

Ak by ste sa rozhodli venovať 2% z vašich daní našej ambulancii, vyššie uvedené identifikačné údaje je potrebné poskytnúť zamestávateľovi alebo uviesť na daňové priznanie. Nám treba oznámiť príslušný daňový úrad, kam bude podané vaše daňové priznanie a sumu, ktorá bude poukázaná na účet nadácie Sanus. Na základe presných súm z jednotlivých daňových úradov sa z nadácie Sanus presunú peniaze jednotlivým lekárom - ambulanciám. 

S vďakou,
Beata Kartousová