E-časenka - žiadosti o recepty

e-Časenka

Systém E-časenky momentálne slúži len pre žiadosti o opakované recepty a očkovacie látky pre nepovinné očkovanie. Prosíme, neobjednávajte sa na vyšetrenie cez e-časenku. Zatiaľ sa objednáva len telefonicky! Pripravovaný objednávací systém bude spustený v januári 2024.

O vystavenie receptu je možné požiadať len online cez objednanie receptov na e-časenke, len výnimočne telefonicky. Telefonické požiadavky o vypísanie opakovaných receptov zahlcujú a neúmerne zdržujú komunikačný kanál s ambulanciou, ktorý by mal slúžiť na konzultáciu akútnych stavov. Zároveň je veľké riziko chybovosti údajov.

Poplatky, ktoré sú účtované za niektoré služby v tomto systéme, slúžia na uhradenie prevádzkových nákladov, viac ako 80% ide vlastníkovi a správcovi programu a telekomunikačnému operátorovi, žiadnu z týchto služieb neprepláca poisťovňa, prvotná nemalá investícia do systému bola plne z prostriedkov ambulancie.