Oznam o predpisovaní liekov!!!!

Upozorňujeme opakovane všetkých pacientov, že žiadosti o recepty (opakovane predpisované liečivá alebo vakcíny) je nevyhnutné zadávať výlučne cez e-časenku!! V tomto čase, keď je veľmi zložitá situácia a veľa zdravotných problémov, je neúnosnou záťažou vybavovať neustále telefonáty - prosím šetrite priestor pre rodičov detí, ktoré majú zdravotný problém alebo závažné otázky. 

Takisto žíadame, aby bola mailová komunikácia limitovaná na krátku správu - dostávame ich desiatky denne, nemožno čítať dlhé správy, podrobne popisujúce nezávažné príznaky.

Veľmi budeme vďační, ak budete rešpektovať tieto pravidlá, ako aj pravidlá uvedené vyššie.