2. poradňa – vyšetrenie v 2.- 5. týždni

 1. Antropometrické merania – váha, dĺžka a obvod hlavičky. Zhodnotenie prírastku hmotnosti je dôležitým ukazovateľom celkového prospievania novorodenca. Orientačným údajom je dosiahnutie pôrodnej hmotnosti do 14 dní života.

 2. Zhodnotenie prítomnosti eventuálne priebehu novorodeneckej žltačky. Pripomíname, že polohovanie dieťatka na jasnom dennom svetle alebo vystavenie predlaktí, rúk a tváre slnečnému žiareniu na krátku dobu prispieva k spracovaniu žltého farbiva v koži a tým umožneniu vylúčenia z tela.

 3. Poradňa ohľadne dojčenia, výživy matky

 4. Zhodnotenie vyprázdňovania - dieťatko má mať denne najmenej 6-8 mokrých plienok, vylučovanie stolice je veľmi individuálne - niekedy je stolica v každej plienke, niektoré dojčené deti nemajú stolicu až 7-15 dní. Ak je frekvencia stolíc nízka a dieťatko nemá subjektívne ťažkosti - neplače, nie je nervózne, nemá tvrdé nafúknuté bruško - nie je dôvod na znepokojenie. Mení sa i farba a konzistencia stolice, problémom sú hlienové zelené alebo zapáchajúce stolice. Prúd moču u chlapcov má byť dostatočne silný a priamy.

 5. Hodnotenie psychomotorického vývoja dieťatka. Tu treba dôrazne pripomínať, že každé dieťa sa vyvíja svojím tempom, zadefinované sú širšie míľniky vývoja, ktoré približne určujú ako sa dieťatko má prejavovať v rôznom veku. Často sa stretávame s prílišnými obavami, živenými mnohými vedecko-populárnymi článkami, kedy dieťa nie a nie vtesnať do tabuliek. Vo veku okolo mesiaca dieťatko v polohe na chrbáte mierne zdvihne hlavičku nad podložku, reaguje žmurknutím na svetelné záblesky, fixuje nakrátko tvár alebo objekt, začína sledovať pohyb tváre alebo hračky, pri hlasnom zvuku reaguje miknutím alebo obrátením sa k zdroju, spontánna pohyblivosť sa spomalí alebo zastaví. Na brušku sa pokúša zodvihnúť hlavičku, dokáže ju otočiť zo strany na stranu.

 6. Informovanie rodičov o možnosti očkovania proti rotavirusom, 1. dávku je optimálne podať okolo 10. týždňa života, do nasledujúcej poradne sa treba rozhodnúť, aby sme mohli očkovaciu látku predpísať.

 7. Často diskutované témy v tomto období

 • Dojčenie: v tomto období sa často vyskytujú tzv. laktačné krízy, to jest prechodné zníženia produkcie mlieka. Príčinou sú únava mamičiek, poranené bradavky, nízky príjem tekutín a neadekvátna strava. Treba si uvedomiť, že je to prechodný stav, pomerne častý, treba vydržať a zbytočne dieťatko neprikrmovať umelou formulou, veľa odpočívať, spať spolu s dojčaťom, zvýšiť príjem tekutín, chrániť si bradavky pred dlhým saním, umývať čistou vodou, prípadne pomôcť hojeniu napr. masťou Bepanthen.
 • Polohovanie dieťatka: Dojčatá by mali byť k spánku ukladané v polohe na chrbáte alebo mierne naklonené na boku, z dôvodu predchádzania SIDS - toľko obávaného Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. Treba ďalej dbať na to, aby dieťa neotáčalo hlavičku len na jednu stranu, pretože hrozí zležanie hlavičky do asymetrického tvaru alebo jednostranné skrátenie krčných svalov. Dosiahneme to napríklad zmenou orientácie k oknu, k farebným objektom, pri polohovaní mimo spánku na brušku otáčanie hlavičky na obe strany.
 • Plač: počas prvých 6-8 týždňov sa môže zvýrazňovať plač hlavne v neskorších popoludňajších hodinách a skorých večerných hodinách. V prvých 3 mesiacoch je normálne, že deti plačú až 2-3 hodiny denne. Rodičia skontrolujú plienky, zvážia, či to môže byť hlad, ale častejšie žiaden zjavný fyzický dôvod na plač nenájdu. Rodičia sa skúsenosťou naučia, kedy dieťa vziať do náručia, a kedy je pravdepodobné, že po pár minútach spontánne prestanú plakať. Reagovanie na detský plač nespôsobí "rozmaznanosť" dieťaťa. Ak je plač nezvyčajný, neutíšiteľný, treba kontaktovať lekára.
 • Prevencia úrazov: Nikdy nenechávajte svoje dieťatko bez dozoru na prebaľovacom pulte, posteli, stole alebo kresle, ani na chvíľu sa od dieťaťa neotočte bez toho, aby ste ho zabezpečili proti pádu. Vankúše použité ako bariéry okolo dieťaťa nemusia zabrániť pádu. Aj novorodenci a niekoľkotýždňové deti môžu spraviť neočakávaný pohyb, väčšinou reflexný, prudký, ktorý môže spôsobiť pád. Niekoľko krát mesačne máme správy od rodičov, že dieťa spadlo, bolo hospitalizované s otrasom mozgu alebo krvácaním. 
 • Na prevoz dieťaťa vždy použite vhodnú autosedačku. Mimo auta však dieťatko     nenechávajte v nej spať, preložte ho do postieľky. Boli publikované opakované prípady porúch dýchania až udusenie v  spánku v autosedačke. Práve poloha krku a hlavy pri úplnom uvoľnení svalov v hlbokom spánku môžu byť nebezpečné, počas jazdy autom je nepravdepodobné, že upadne do tejto spánkovej fázy. 
 • Neupoužívajte šnúrky alebo retiazky na pripevnenie cumlíkov, hračiek alebo príveskov okolo krku dieťatka alebo okolo mriežok na postieľke.
 • Nikdy netraste dieťaťom. Aj jednorázové potrasenie telíčkom môže spôsobiť poranenie drobných mozgových cievok a spôsobiť "shaken-baby syndrom" (syndrom traseného dieťaťa, prejavujúci sa celou škálou neurologického postihnutia až po hluchotu, ochrnutie a smrť)
 • Nefajčite v priestoroch, kde bývate s dieťatkom. Fajčiari by sa mali prezliecť, umyť si tvár a ruky.