Dotazníky k vyšetreniu psychomotorického vývoja

 

V spolupráci s odbornou spoločnosťou primárnej pediatrie (Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SSPPS) bol prijatý Štandardný postup pri vyšetrení psychomotorického vývoja dieťaťa. Vývin dieťaťa posudzuje lekár pri preventívnych prehliadkach (poradniach) na základe vyšetrenia a informácií od rodičov. Tie sa teraz zbierajú a vyhodnocujú štandardizovaným spôsobom. 

Rodičia vypĺňajú dotazník a ten je automaticky elektronicky doručovaný ošetrujúcemu primárnemu pediatrovi.

Prosím všetkých rodičov, aby v dostatočnom predstihu (cca 3-7 dní) pred každou plánovanou preventívnou prehliadkou (poradňou) vyplnili online dotazník podľa inštrukcií na nižšie uvedenej stránke:

https://www.zdraviedietata.sk/

Postup je jednoduchý, všetko potrebné nájdete na stránke.

V prípade neistoty s odpoveďou na niektoré otázky Vám poradia sestričky v deň poradne alebo lekár počas vyšetrenia.