Covid-19 u detí - čo robiť

Ak je vaše dieťa v karanténe pre kontakt s Covid-19-pozitívnou osobou, prosím prečítajte si podrobne informácie na stránke https://pediatridetom.sk – informácie o opatreniach nájdete v okne Nové nariadenia na hornej lište a informácie o rizikových faktoroch u detí v časti Kontakt s Covid-19. Ak nie sú prítomné príznaky, nemusíte nám karanténu po kontakte ani jej ukončenie hlásiť. Ak má dieťa po úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na Covid-19 príznaky, urobte mu samotest, objednajte ho prípadne na PCR alebo Ag test v MOM, v prípade potreby konzultovať zdravotný stav nás kontaktujte.

Ak je vaše dieťa pozitívne testované na Covid-19, prosím prečítajte  si všetko o ochorení vrátane odporúčanej starostlivosti o dieťa v hesle Covid-19 (okno Diagnózy) na stránke https://pediatridetom.sk. Mailom nám prosím pošlite informáciu o pozitivite Vášho dieťaťa, aby sme ju mohli zapísať do dokumentácie. V prípade, že nemá dieťa príznaky, stačí nám následne oznámiť koniec izolácie. Ak bolo školopovinné dieťa doma viac ako 5 pracovných dní, vydáme Potvrdenie o chorobe. Ak bolo dieťa predškolák doma viac ako 7 pracovných dní, tiež vydávame Potvrdenie o chorobe. Potvrdenie o chorobe nevydávame ostatným deťom v škôlkach a jasliach. Rodič sa preukazuje len Vyhlásením o bezinfekčnosti. V prípade, že má dieťa príznaky ochorenia, oznámte nám to, ak potrebujete dodatočnú konzultáciu, telefonicky nás kontaktujte, prípadne nám napíšte.

Ak vaše dieťa v ostatných 2-7 týždňoch prekonalo Covid-19 ochorenie, a objavila sa teplota a príznaky zo strany dýchacích ciest, tráviaceho systému alebo napríklad na koži, prečítajte si podrobne v časti Covid-19/MIS-C na stránke pediatridetom.sk a ak máte obavy, kontaktujte nás. (https://pediatridetom.sk/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL-NA-URCENIE-ZAVAZNOSTI-ZDRAVOTNEHO-STAVU-MIS-C_v-17.5.2021.pdf)

Ak máte vážne obavy o zdravotný stav svojho dieťaťa, na našej stránke ako aj na stránke pediatridetom.sk sú dostupné prehľadné Manuály pre zhodnotenie závažnosti zdravotného stavu, pozorne si prečítajte informácie o varovných príznakoch, ktoré by ste nemali prehliadnuť.