1. poradňa - vyšetrenie novorodenca

Cieľom vyšetrenia novorodenca v krátkej dobe od prepustenia z pôrodnice je prehliadka dieťatka, ale i zoznámenie sa s rodičmi, zhodnotenie rodinného zázemia, zodpovedanie otázok týkajúcich sa prvých dní samostatnej starostlivosti o dieťatko.

Zmluvný lekár predpisuje pri tejto príležitosti vitamíny, určené pre profylaxiu (preventívne opatrenie pri existujúcom nedostatku.

Vitamín K je vitamín, ktorý sa tvorí v čreve ľudí za pôsobenia črevných baktérií. Je nevyhnutný pri tvorbe faktorov zrážania krvi v pečeni, pri ich zlej funkcii hrozí krvácanie. Novorodenec sa rodí s nedostatkom vitamínu K, a prirodzená tvorba nastupuje až po niekoľkých mesiacoch života po dostatočnej kolonizácii čreva baktériami. Nedostatok vitamínu K môže spôsobiť krvácavú chorobu novorodencov. Už na pôrodnej sále dieťatko dostane vitamín K vo forme kvapiek alebo formou injekcie do svalu, aby sa predišlo včasnej forme tejto choroby. Na predchádzanie neskorej formy sa podáva 1 kvapka vitamínu K týždenne od 11. dňa do 3 mesiacov života - ale len u detí, ktoré dostali v pôrodnici vitamín K vo forme kvapiek. Umelá výživa – formula – je už obohatená týmto vitamínom, preto sa v tomto prípade kvapková forma nepridáva. V prípade čiastočného prikrmovania formulou určujeme potreby suplementácie (dodania) vitamínu K individuálne podľa pomeru materského mlieka a formule.

Vitamín D má nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe kostného a zubného tkaniva, vo fungovaní buniek. V posledných rokoch intenzívny výskum odhalil mnohé nové funkcie vitamínu D v organizme, popísané boli tiež rôznorodé vážne následky jeho nedostatku. Prijímame ho v potrave vo forme provitamínu, ktorý sa v tele musí metabolizovať (spracovať). Jedným z dejov, ktorý na to slúži, je jeho zmena na vitamín D3, ktorá sa deje v koži pri pôsobení slnečného žiarenia. Malé dojča má nedostatočnú tvorbu tohto účinného vitamínu, preto je nutné ho dodávať vo forme kvapiek. Začíname ho podávať od 11. dňa života, v dávke 2kvapky denne, pokračujeme minimálne do roku života, najnovšie odporúčania odborných spoločností je pokračovať do 2 rokov.

Súhrnne: Vitamín K (Kanavit) sa podáva len pri výlučnom dojčení 1kvapka týždenne, len u detí, ktoré dostali v pôrodnici kvapkovú formu vitamínu K. Vitamín D sa podáva v 2 kvapkách denne bez ohľadu na dojčenie alebo umelú výživu. Oba vitamíny sú rozpustné len v tukoch, preto ich musíme podávať s mliekom. Na lyžičku odstriekame niekoľko kvapiek mlieka a nakvapkáme vitamín.

Časté otázky a naše odpovede FAQ


Čo je to skríning novorodenca? Prečo naše dieťa pichali do pätičky?

Skríningové vyšetrenie novorodenca je vyšetrenie v pôrodnici s cieľom aktívne vyhľadať skryté choroby.

  • Klinický skríning sa vykonáva fyzikálnym vyšetrením novorodenca. Apgarovej skóre je posúdenie prispôsobenia sa novorodenca novým podmienkam - hlavne funkcia srdiečka a dýchania, na základe pozorovania sa vypočíta v 1., 5. a 10. minúte života. Základné neurologické vyšetrenie hodnotí stav vedomia, výbavnosť reflexov a svalového napätia. Klinické vyšetrenie bedrových kĺbov pozostáva z určitých manévrov nožičkami, aby sa vylúčili najvážnejšie prípady vrodeného poškodenia týchto zhybov.
  • Prístrojový skríning zahŕňa skríning sluchu vyšetrením otoakustických emisií (OAE), skríning červeného reflexu špeciálnym prístrojom na ultrazvukové vyšetrenie močového ústrojenstva a
  • Biochemický skríning je odber niekoľkých kvapiek krvi 4.-5. deň života u detí s pôrodnou hmotnosťou nad 2000g (u menších detí neskôr), ktoré sa odosielajú do Národného skríningového centra SR v Banskej Bystrici. Vyšetruje sa 4 vrodených chorôb, ktorých zachytenie v útlom veku je jedinou možnosťou ako predísť závažnému poškodeniu zdravia. Sú to: fynylketonúria, kongenitálna hyperplázia nadobličiek, kongenitálna hypotyreóza a cystická fibróza. Každá skríningová metóda musí byť dostatočne senzitívna (citlivá) a spoľahlivá. V snahe zachytiť skutočne všetky postihnuté deti je preto nastavená tak, aby ako pozitívne označila radšej aj zdravé deti, aby neminula žiadne choré. Meno všeobecného lekára pre deti a dorast je nutné uviesť už v pôrodnici, aby v prípade pozitívneho výsledku vedeli pracovníci referenčného centra dohľadať rodičov dieťatka, keďže adresa na dokumentoch nie je vždy miestom, kde rodina skutočne býva. V prípade pozitívneho výsledku je primárny pediater vyzvaný vykonať kontrolný odber. Kontaktuje preto urýchlene rodinu a vykoná nové vyšetrenie. Nie je dôvod pre predčasné obavy, ako sme uviedli, často sú zachytené zdravé deti s hraničnými hodnotami, skúmané choroby sú relatívne zriedkavé. Ak sa pozitívny výsledok potvrdí, pediater odosiela dieťa do špecializovaných ambulancií v nemocniciach, kde sa vykonávajú špeciálne odbery. Negatívne výsledky nie sú hlásené.

Všetkým budúcim rodičom, ktorí sa rozhodujú, komu zveria svoje bábätko do starostlivosti, odporúčame kontaktovať nás v dostatočnom predstihu.

Do pôrodnice by už mali ísť s konkrétnym menom lekára, pretože je nevyhnutné uviesť ho do záznamu k skríningovému vyšetreniu novorodenca, ktoré sa vykonáva pred prepustením z pôrodnice okolo 5. dňa života.