Horúčka

  • Horúčka je telesná teplota nad 38°C
  • Horúčka samotná neohrozuje zdravie, najčastejšie je prejavom infekcie
  • Horúčku znižujeme preto, aby sa dieťa cítilo lepšie – zvyčajne pri teplote nad 38,5°C, pri nižšej teplote ak má dieťa bolesti alebo nepokoj
  • Pri horúčke je dôležité vždy podávať dieťaťu dostatok tekutín
  • Dojčatá do 3 mesiacov by mali byť vyšetrené lekárom čo najskôr

Prečítajte si: