Lieky proti horúčke (antipyretiká)

Najčastejšie používanými liekmi proti horúčke sú lieky s účinnou látkou paracetamol (Panadol, Paralen, Kalpol a pod.) alebo ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Nurofen, MIG a pod.). Najčastejšie sa ako prvé používajú lieky s obsahom paracetamolu, ibuprofen je používaný ako prvý (liek voľby), ak je potrebný aj protizápalový účinok napríklad pri zápale stredného ucha. Paracetamol môže byť podaný aj dojčaťu mladšiemu ako 3 mesiace, ibuprofen môže byť podávaný deťom starším ako 3 mesiace.

Horúčku začíname liečiť vždy jedným typom lieku – podávame paracetamol alebo ibuprofen.

Každý liek môže mať vedľajšie účinky. Aby boli čo najmenšie, treba dodržiavať správnu dávku lieku podľa hmotnosti dieťaťa a dodržať správne odstupy medzi podaniami lieku, dôležité je však aj celkové množstvo lieku za jeden deň. Ak dieťa neprijíma dostatok tekutín, lieky proti teplote nemusia pôsobiť správne a nemusia znížiť teplotu dieťaťa.

Ak sú výstupy teploty s potrebou jej znižovania častejšie ako odporúčané odstupy medzi podávaním liekov proti horúčke (u liekov s obsahom paracetamolu 4 hodiny, u liekov s obsahom ibuprofenu 6 hodín), vtedy možno podať striedavo oba druhy liekov proti horúčke, ale nikdy nie skôr ako 3 hodiny od predchádzajúceho podania lieku proti horúčke.

 • Uchovávajte lieky mimo dosahu detí!
 • Vždy si prečítajte príbalovú informáciu k lieku!
 • Nepodávajte dva lieky proti horúčke naraz!
 • Zvoľte správnu formu lieku podľa veku dieťaťa!
 • Skontrolujte, či niektoré z liekov, ktoré už dieťaťu podávate, neobsahujú paracetamol alebo ibuprofen!

 

Paracetamol (Panadol, Paralen, Kalpol):

 • Jednotlivá dávka je 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa
 • U starších (ťažších) detí s hmotnosťou viac ako 33 kg nemá byť jednotlivá dávka vyššia ako 500 mg
 • Odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť viac ako 4 hodiny.
 • Denne použite liek maximálne 5x a zároveň u detí do 6 rokov neprekročte celkovú dávku 60 mg/kg/deň
 • Liek podávajte ústami (tabletky alebo sirup) alebo cez konečník vo forme čapíkov („čípky“)
 • Vždy skontrolujte, aké množstvo lieku je v 1 tabletke, v 1 ml sirupu alebo v 1 čapíku

Ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Nurofen, MIG a pod.):

 • Jednotlivá dávka je 5-10 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa
 • Podávajte len deťom starším ako 3 mesiace a s hmotnosťou nad 7kg
 • U starších (ťažších) detí s hmotnosťou viac ako 40 kg neprekročte 400 mg na jednotlivú dávku
 • Podávajte pri horúčke každých 6-8 hodín, odstup medzi dávkami má byť viac ako 6 hodín.
 • Denne podajte maximálne 4x a zároveň u detí do 6 rokov neprekročte celkovú dávku 40 mg/kg/deň
 • Podávajte ústami (tabletky alebo sirup) alebo cez konečník vo forme čapíkov („čípky“)
 • Vždy skontrolujte, aké množstvo lieku je v 1 tabletke, v 1 ml sirupu alebo v 1 čapíku
 • Nepodávajte pri opakovanom vracaní a nebezpečenstve nedostatočného zavodnenia organizmu (pri hroziacej dehydratácii).
 • Nepodávajte u detí so závažnými chorobami obličiek, zápale žalúdka
 • Opatrnosť je treba pri ovčích kiahňach (varicella) – podávame len v prípade, že nie je možné použiť liek s obsahom paracetamolu

Dôležité je vedieť, že:

 • Každý liek môže mať vedľajšie účinky, preto je treba dodržiavať správne dávkovanie. Paracetamol pri vyšších ako odporúčaných dávkach môže spôsobiť poškodenie pečene. Ibuprofen pri vysokých dávkach môže poškodiť žalúdok a obličky.
 • Ak má dieťa horúčku nad 38,5°C alebo má výrazné bolesti alebo nepohodlie, je treba podať liek proti teplote – ešte pred tým, ako bude dieťa vyšetrené lekárom.
 • Ak má dieťa teplotu nižšiu ako 38,5°C, ale má bolesti alebo výrazné nepohodlie, treba podať liek proti teplote (bolesti) aj v tomto prípade.
 • Nesmú sa podávať dva lieky proti horúčke naraz.
 • Pri prehriatí organizmu – úpale – lieky proti horúčke nefungujú, treba použiť fyzikálne metódy ochladzovania.
 • Ak dieťa vyvracia liek do 15 minút po podaní, môžeme v prípade potreby dávku zopakovať – ale vždy použijeme liek z inej skupiny liečiv – napríklad ak vyvracia liek s obsahom paracetamolu, podáme liek s účinnou látkou ibuprofen.
 • Ak dieťa podaný čapík do konečníka vytlačí celý von do 1-2 minút, je možné v prípade potreby dávku zopakovať, ale vždy použijeme liek z inej skupiny liečiv.
Nikdy nepodávajte deťom do 15 rokov lieky ako Acylpyrin a Aspirin (s obsahom kyseliny acetylsalicylovej). Hrozí riziko závažného poškodenia pečene a mozgu – Reyov syndróm. Výnimkou je len liečba niektorých chorôb, podávajte len na odporúčanie lekára.