Ako merať teplotu

Rodič zvyčajne zachytí vyššiu ako normálnu teplotu dotykom.

Ak sa vám zdá, že má dieťa príznaky horúčky, zmerajte teplotu teplomerom.


Najčastejšie sa používajú digitálne teplomery. Ortuťové sklenené teplomery sa prestali používať pre nebezpečenstvo otravy - pri poškodení teplomera sa odparuje jedovatá ortuť. Podobný ortuťovému teplomeru je klasický sklený bez-ortuťový teplomer s obsahom gália, ale je vhodnejší skôr pre staršie deti a dospievajúcich, pretože vyžaduje meranie najmenej 7-10 minút a tiež pri rozbití môže hroziť poranenie.

Spoľahlivým meraním teploty u detí do 2 až 3 rokov je meranie v konečníku (rektálne). U novorodencov hrozí poškodenie konečníka pri nesprávnom meraní, preto sa do 1 mesiaca veku merať teplotu v konečníku neodporúča. Rovnako spoľahlivým spôsobom je meranie pod pazuchou (axilárne), ktoré používame aj u novorodencov.

U detí batoliat a detí v predškolskom veku je najspoľahlivejšie meranie pod pazuchou (axilárne), u menších detí aj rektálne.

Meranie cez zvukovod (tympanálne meranie) je často pri nesprávnom použití veľmi nepresné, preto tento spôsob merania teploty neodporúčame. Na presnosť takto nameranej teploty sa nemožno spoľahnúť.

U školákov je možné aj meranie teploty v ústach (orálne), ale dieťa musí vedieť spolupracovať, pretože môže hroziť riziko poranenia, preto tento spôsob merania neodporúčame. Nameraná teplota v ústach je ovplyvnená tým, čo dieťa pilo alebo jedlo pred meraním.

Veľmi populárne je meranie teploty na čele bezkontaktnými teplomermi. Tieto teplomery merajú množstvo infračerveného žiarenia, ktoré je voľným okom neviditeľné. Ľudské telo totiž vyžaruje teplo vo forme infračerveného žiarenia a jeho množstvo záleží od výšky teploty. Takéto merania sú však často nepresné, možno ich použiť pre orientačné meranie teploty napríklad počas spánku dieťaťa.

Rektálna teplota (v konečníku) je o 0,5°C vyššia ako axilárna (pod pazuchou), preto od rektálne nameranej hodnoty odrátame 0,5°C a riadime sa teplotou po odčítaní.

Ako merať rektálnu teplotu

 • zapnite digitálny teplomer
 • dieťa by malo byť pri meraní kľudné a uvoľnené
 • môžete použiť dve polohy: 1. na brušku - položte dieťa bruškom na pevnú podložku, pridržte jednou rukou dolnú časť chrbta. 2. na chrbte - položte dieťa na chrbátik, pridržte nohy pritiahnuté stehienkami smerom k brušku a hrudníku
 • ubezpečte sa, že špička teplomeru je čistá, naneste na ňu malé množstvo vazelíny lebo krému na prevenciu zaparenín
 • pomaly a opatrne vložte špičku teplomeru do konečníka asi do hĺbky 1 až 1,5 cm, ak narazíte na odpor, teplomer vytiahnite smerom von
 • nikdy netlačte proti odporu, lebo môžete poškodiť stenu čreva
 • pridržte teplomer medzi ukazovákom a prostredníkom tak, že dlaňou pridržíte zadoček dieťaťa, kým je teplomer v konečníku
 • počkajte na signál a jemne vytiahnite teplomer
 • dôkladne umyte špičku teplomera s teplou vodou a mydlom alebo alkoholickou dezinfekciou a následne opláchnite

Nepoužívajte meranie v konečeníku u novorodencov.

Ako merať axilárnu teplotu

 • nadvihnite alebo vyzlečte dieťaťu oblečenie a obnažte hrudník
 • zapnite digitálny teplomer
 • priložte teplomer špičkou do jamky pod pazuchou, celá špička sa musí dotýkať kože zo všetkých strán
 • pridržte teplomer jednou rukou a druhou rukou pridržte rameno dieťatka pritiahnuté krížom cez hrudník
 • počkajte na signál, zvyčajne meranie trvá do 2 minút
 • ak používate bez-ortuťový klasický teplomer, po minimálne 7-10 minút odčítajte nameranú teplotu
 • umyte špičku teplomera teplou vodu s mydlom a osušte.

Ako merať orálnu teplotu

 • uistite sa, že dieťa počas polhodiny pred meraním teploty nepilo a nejedlo studené alebo horúce nápoje a jedlá, nežuvalo žuvačku
 • zapnite teplomer a opatrne priložte špičku teplomeru pod jazyk dieťaťa z jednej alebo druhej strany uzdičky
 • teplomer musí byť celý čas v kontakte so sliznicou úst: povedzte dieťaťu, aby podržalo teplomer na mieste zovretím pier (pritom nesmie zahryznúť zubami), pripomeňte, že nemá hovoriť a má dýchať nosom, nemá pohybovať teplomerom
 • počkajte na signál a odčítajte teplotu • dôkladne umyte špičku teplomera s teplou vodou a mydlom.

Orálne meranie teploty použite len u spolupracujúcich detí, pozor na ovplyvnenie nameranej teploty nápojmi alebo jedlom – nepiť a nejesť minimálne 20 minút pred meraním.

Ako merať tympanálnu teplotu

 • zapnite teplomer
 • jemne potiahnite ušnicu nahor a dozadu, to pomáha vyrovnať zvukovod a umožní vloženie teplomeru čo najbližšie k bubienku
 • jemne vložte špičku teplomera do ucha, kým nie je vchod do zvukovodu utesnený teplomerom
 • špička teplomera by mala smerovať na bubienok
 • podľa druhu teplomeru je potrebné začať meranie – zvyčajne stlačením tlačidla a odčítaním teploty.

Takéto meranie je často nepresné a nedá sa naň spoľahnúť.