Febrilné kŕče – „kŕče z teploty“

Malé deti môžu mať niekedy záchvaty kŕčov z teploty. Môže to byť veľmi stresujúce pre rodičov, ale zvyčajne nejde o vážny stav.

Je to reakcia mozgu dieťaťa na horúčku. Febrilné kŕče sa objavujú pri prudkej zmene teploty u dieťaťa od 6 mesiacov do 5 rokov veku – hlavne pri náhlom zvýšení teploty ale často aj pri rýchlom poklese teploty.

Najčastejšie sú tieto kŕče u detí od 1 do 1,5 roka života, obvykle v prvý deň horúčkovitého ochorenia. Častejšie sú u detí, ktoré už také záchvaty mali v minulosti.

Ako prebiehajú febrilné kŕče? 

Dieťa môže mať zvláštnu grimasu, stuhne a prestane reagovať - stratí vedomie, má kŕče svalov, ktoré pripomínajú epileptické záchvaty. Môže mať vyvrátené oči, môže vyzerať akoby nedýchalo. Väčšinou trvajú niekoľko minút,  kŕče postihujú celé telo rovnomerne, svaly sú stiahnuté. Počas záchvatu sa môže dieťa pomočiť. Pri nekomplikovaných febrilných kŕčoch nemá dieťa poškodený nervový systém ani mu nehrozí nebezpečenstvo. Po záchvate môže byť dieťa ospalé. 

Niekedy kŕče trvajú viac ako 15 minút, alebo je postihnutá len jedna strana tela, alebo sa v krátkych intervaloch opakujú, vtedy je potrebné vyhľadať lekára alebo pohotovosť, pretože sa nemusí jednať o febrilné kŕče.

Febrilné kŕče sú častejšie v rodinách, kde sa už vyskytli u iných detí. U toho istého dieťaťa sa môžu vyskytnúť opakovane, hlavne ak ide o dieťa mladšie ako 1 rok – šanca, že sa budú opakovať, je asi 50%, u starších detí je to asi 30%. Väčšina detí z febrilných kŕčov vyrastie, len veľmi zriedka sa vyvinie epilepsia.

Od febrilných kŕčov treba rozlišovať febrilný kolaps. Pri kolapse dôjde k náhlemu ochabnutiu tela s trasom, vyskytuje sa pri vysokej horúčke, neprichádza k strate vedomia.  

Čo robiť pri febrilných kŕčoch?

 • Zaistiť, aby sa dieťa pri záchvate neudrelo.
 • Položiť dieťa na bok do ležiacej polohy, aby sa mu lepšie dýchalo.
 • Nevkladať dieťaťu nič do úst – ani tekutiny ani lieky proti horúčke.
 • Zabezpečte dostatok čerstvého vzduchu.
 • Sledovať čas, koľko záchvat trvá.
 • Ak ste urobili predchádzajúce úkony a záchvat ďalej pokračuje (najmä ak záchvat trvá viac ako  minút), volajte 155 alebo 112, aby vám poradili.
 • Ak ide o prvú príhodu kŕčov, je lepšie vyhľadať lekára, aby potvrdil, že ide o febrilné kŕče a aby zistil príčinu horúčky.

Vyhľadať lekára treba vždy,

 • Ak je dieťa mladšie ako 18 mesiacov - dieťa bude prijaté do nemocnice.
 • Ak sa záchvat opakuje v ten istý deň.
 • Ak sa dieťa sťažuje na silnú bolesť hlavy a vracia.
 • Ak sa dieťa nevie prebudiť, ak je veľmi nepokojné, neustále plače alebo naopak je bez záujmu o okolie, spavé, malátne.